Joulukalenteri

Yllätytkö, kun kerron, että sotealan työntekijät viihtyvät työssään, kun työolot ja palkkaus ovat kohdillaan. Suomessa on n. 10 000 sairaanhoitajaa ja 37 000 lähihoitajaa muissa tehtävissä, usein siitä syystä, ettei sotealan työoloihin ole panostettu. Esimerkkinä sosiaalialan työntekijä, joka ei ehdi aidosti asiakastaan kohtaamaan, eikä näin ollen pysty vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Sosiaalialan työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi asiakas joutuu aina uudelleen ja uudelleen avaamaan kipeimmätkin asiat uudelle ihmiselle ja luottamus järjestelmään hiipuu. Toinen esimerkki kotihoidosta, jossa työntekijä juoksee ”kello kaulassa”. Vartin aikana pitää hoitaa asiakkaan aamupesut, pukeminen, aamupuuro ja -kahvi, lääkkeet, silmätipat ja ai niin, ne tukisukat ja verenpaineen mittaus, vauhdilla seuraavaan paikkaa. Tässä kohtaa hoitaja pohtii inhimillisyyttä, ehtikö hän riittävästi kohtaamaan asiakasta, oliko Sylvi selkeämpi ajatuksen kulultaan lääkehoitoon tehtyjen muutosten myötä. Työn kuormittavuuden vähentäminen ja panostaminen työssä jaksamiseen sekä johtamiseen ovat keinoja, joilla estetään tämänhetkisen kriisin pahentuminen. Palkkauksella ja lisäresursoinnilla edellisiin mainittuihin asioihin kyetään tilannetta elvyttämään ja jopa kasvattamaan alan veto- ja pitovoimaa saaden työntekijöitä tulemaan alalle takaisin. Suurin sosiaali- ja terveysalan aliresursoitujen palvelujen kärsijöistä ovat asiakkaat, jotka usein ovat kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassamme, kuten lapset ja vanhukset. #sote #sotevaalit #aluevaalit #vantaakerava #vantaa #kerava #tehy #vaalit2022 #aluevaaliehdokas #jonna #joulukalenteri #ttk #vasemmisto #keravanvasemmisto #vantaanvasemmisto #soteuuditus
Yllätytkö, kun kerron, että sotealan työntekijät viihtyvät työssään, kun työolot ja palkkaus ovat kohdillaan. Suomessa on n. 10 000 sairaanhoitajaa ja 37 000 lähihoitajaa muissa tehtävissä, usein siitä syystä, ettei sotealan työoloihin ole panostettu. Esimerkkinä sosiaalialan työntekijä, joka ei ehdi aidosti asiakastaan kohtaamaan, eikä näin ollen pysty vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Sosiaalialan työntekijöiden vaihtuvuuden vuoksi asiakas joutuu aina uudelleen ja uudelleen avaamaan kipeimmätkin asiat uudelle ihmiselle ja luottamus järjestelmään hiipuu. Toinen esimerkki kotihoidosta, jossa työntekijä juoksee ”kello kaulassa”. Vartin aikana pitää hoitaa asiakkaan aamupesut, pukeminen, aamupuuro ja -kahvi, lääkkeet, silmätipat ja ai niin, ne tukisukat ja verenpaineen mittaus, vauhdilla seuraavaan paikkaa. Tässä kohtaa hoitaja pohtii inhimillisyyttä, ehtikö hän riittävästi kohtaamaan asiakasta, oliko Sylvi selkeämpi ajatuksen kulultaan lääkehoitoon tehtyjen muutosten myötä. Työn kuormittavuuden vähentäminen ja panostaminen työssä jaksamiseen sekä johtamiseen ovat keinoja, joilla estetään tämänhetkisen kriisin pahentuminen. Palkkauksella ja lisäresursoinnilla edellisiin mainittuihin asioihin kyetään tilannetta elvyttämään ja jopa kasvattamaan alan veto- ja pitovoimaa saaden työntekijöitä tulemaan alalle takaisin. Suurin sosiaali- ja terveysalan aliresursoitujen palvelujen kärsijöistä ovat asiakkaat, jotka usein ovat kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassamme, kuten lapset ja vanhukset. #sote #sotevaalit #aluevaalit #vantaakerava #vantaa #kerava #tehy #vaalit2022 #aluevaaliehdokas #jonna #joulukalenteri #ttk #vasemmisto #keravanvasemmisto #vantaanvasemmisto #soteuuditus
Luo kotisivut ilmaiseksi!